MỘT SỐ LƯU Ý KHI XẢY RA TÌNH TRẠNG LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM PISEN

1/ Chụp ảnh hiện trường: Hiển thị rõ các sản phẩm liên quan như thiết bị, phụ kiện PISEN 

2/ Lập biên bản ghi rõ các nội dung: 

Thiết bị bị bảnh hưởng, trạng thái trước, đang và sau khi sử dụng sản phẩm pisen, và các thông số liên quan đến thiêt bị: Thời gian mua, tình trạng máy (Đã sử dụng dịch vụ sửa chưa bên nào,... ) ,...

Nơi mua máy, nơi sửa dịch vụ,...

Bổ sung các nhiều thông tin càng tốt: Như các quy trình bảo hiểm vật chất khác

Chữ ký: Người sử dụng, người liên quan và người làm chứng

 

Ghi chú:

Bộ hồ sơ bảo hiểm sẽ gồm: Biên bản, Ảnh để gửi về PISEN Việt Nam để giải quyết theo quy trình, trình tự của bảo hiểm

Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin cậy sử dụng sản phẩm PISEN!

Juvy Nguyễn - Giám đốc phát triển PISEN Việt Nam

Mobile: 0969778866

Email: Juvy.nguyen@pisenvietnam.vn