Dung lượng của pin iphone là gì? Chỉ số mah của pin iphone các thế hệ trước

Thông qua bảng so sánh dung lượng pin iPhone trong bài viết này, chúng ta có thể nhận thấy dung lượng pin của iPhone mới có thể nhỏ hơn so với Android nhưng thời lượng pin lại tương đối cao hơn so với các đối thủ. Pin nhỏ tuổi thọ cao

Mặc dù dung lượng pin (mAh) của iPhone 13 Pro có vẻ nhỏ hơn so với iPhone 13 cơ bản nhưng thời lượng pin của iPhone 13 Pro lại dài hơn 1 tiếng so với iPhone 13, tuy nhiên, thời lượng pin của iPhone 13 Pro dài hơn 1 giờ so với iPhone 13. Đó cũng là do Apple sẽ tối ưu hóa mẫu Pro, ngay cả khi dung lượng pin có vẻ tương đối nhỏ nhưng việc tối ưu hóa pin bên trong sẽ tốt hơn .Đối với kiểu máy iPhone SE Đừng mong đợi hiệu suất độ bền cao.

truy vấn dung lượng pin iPhone

 

Dung lượng pin iPhone 13 Pro Max

4352mAh – 16,75Wh

 

Dung lượng pin iPhone 13 Pro

3095mAh – 11,97Wh

 

Dung lượng pin iPhone 13

3227mAh – 12,41Wh

 

 

 

Dung lượng pin iPhone 13 mini

2406mAh – 9,57Wh

 

Dung lượng pin iPhone 12 Pro Max

3687mAh – 14.13Wh

 

Dung lượng pin iPhone 12 Pro

2815mAh – 10,78Wh

 

Dung lượng pin iPhone 12

2815mAh – 10,78Wh

 

Dung lượng pin iPhone 12 mini

2227mAh – 8,57Wh

 

Dung lượng pin iPhone 11 Pro Max

3969mAh – 15.04Wh

 

Dung lượng pin iPhone 11 Pro

3046mAh – 11,67Wh

 

Dung lượng pin iPhone 11

3110mAh – 11,91Wh

 

Dung lượng pin iPhone XR

2942mAh – 11,24Wh

 

Dung lượng pin iPhone XS Max

3174mAh – 12.08Wh

 

Dung lượng pin iPhone XS

2658mAh – 10.13Wh

 

Dung lượng pin iPhone X

2716mAh – 10,35Wh

 

Dung lượng pin iPhone 8 Plus

2691mAh – 10,28Wh

 

Dung lượng pin iPhone 8

1821mAh – 6,96Wh

 

Dung lượng pin iPhone 7 Plus

2900mAh – 11.10Wh

 

Dung lượng pin iPhone 7

1960mAh – 7,45Wh

 

Dung lượng pin iPhone SE 3

2018 mAh – 7,82 Wh

 

Dung lượng pin iPhone SE 2

1821mAh – 6,96Wh

 

Dung lượng pin iPhone SE

1624mAh – 6.21Wh

 

Dung lượng pin iPhone 6s Plus

2750mAh – 10,45Wh

 

Dung lượng pin iPhone 6s

1715mAh – 6,55Wh

 

Dung lượng pin iPhone 6 Plus

2915mAh – 11.1Wh

 

Dung lượng pin iPhone 6

1810mAh – 6,91Wh

 

Dung lượng pin iPhone 5c

1510mAh – 5,73kWh

 

dung lượng pin iphone 5s

1560mAh – 5,92Wh

 

Dung lượng pin iPhone 5

1440mAh – 5,45Wh

 

Dung lượng pin iPhone 4s

1432mAh – 5.3Wh

 

Dung lượng pin iPhone 4

1420mAh – 5,25Wh

 

Dung lượng pin iPhone 3GS

1219mAh – 4,51Wh

 

Dung lượng pin iPhone 3G

1150mAh – 4.12Wh

 

Dung lượng pin iPhone 2G

1400mAh – 5.18Wh