Đế sạc PISEN Quick Ultra thin FAST (15W) Wireless

Đế sạc PISEN Quick Ultra thin FAST (15W) Wireless

  • Mã sản phẩm: TP-C03YXD
  • Giá bán: 500.000đ

Đế sạc nhanh không dây 15W Max

Dùng cho các máy điện thoại hỗ trợ sạc không dây