Sạc PISEN Quick Teeny PD 20W

Sạc PISEN Quick Teeny PD 20W

  • Mã sản phẩm: TS-S135mini
  • Giá bán: 395.000đ

 PISEN QUICK - SẠC NHANH TRONG NHÁY MẮT

Sạc nhỏ nhất thế giới hỗ trợ giao thức sạc QC3.0 và PD3.0

Sạc nhanh cho iPhone 12 và các dòng iPhone hỗ trợ sạc nhanh

Sản phẩm kèm gói dịch vụ đổi mới 18 tháng

Sản phẩm kèm gói bảo hiểm An toàn 2 triệu USD

 

 

 

Lưu ý: Sản phẩm không hỗ trợ giao thức sạc: AFC, FPC