Pisen ra mắt hệ thống sửa chữa điện thoại 3CEasy tại Việt Nam

3CEasy là chuỗi sửa chữa thuộc tập đoàn Pisen- Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hàng đầu thế giới. Có mặt tại 2.500 thành phố trên toàn thế giới, với hơn 10.000 cửa hàng, để cung cấp cho người dùng với dịch vụ sửa chữa điện thoại di động chuyên nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là gạt đi lo lắng cho những người sử dụng điện thoại thông minh, điện thoại di động, sửa chữa điện thoại trên toàn cầu !

Dựa vào linh kiện do Pisen trực tiếp sản xuất, công cụ và máy hiện đại được chuẩn hóa, hệ thống các cửa hàng và tự đào tạo nhân lực theo giáo trình thực dụng của Pisen để thực hiện kinh doanh dịch vụ thông minh 3CEasy, sử dụng các nguồn lực sẵn có để nâng cao và cải thiện tiêu chuẩn dịch vụ, an toàn và hiệu quả là nền tảng của dịch vụ thông minh 3CEasy.