Chính sách thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN BAO GỒM 2 HÌNH THỨC SAU:

Thực hiện thanh toán vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

  1. BIDV Chi nhánh Sở Giao Dịch 1

Số tài khoản: 1201 000 242 8888

  1. ACB chi nhánh Hoàng Cầu

Số tài khoản: 1622 82999

  1. VCB chi nhánh Hoàn Kiếm

Số tài khoản: 0301 00000 6869

  1. Techcombank – Chi nhánh Khuất Duy Tiến

Số tài khoản: 140 225 6608 9889

hoặc Trả tiền mặt khi nhận hàng