PISEN Bắc Giang - Trạm 3CEASY đầu tiên năm 2021 tại Bắc Giang của Phụ Kiện Huy Trang

3CEASY NỀN TẢNG CỦA DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI

3CEASY cung cấp dịch vụ và phụ kiện hàng đầu thế giới. Hiện đã mặt tại 2.500 thành phố trên toàn thế giới, với hơn 10.000 cửa hàng, để cung cấp cho người dùng với dịch vụ sửa chữa điện thoại di động chuyên nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là gạt đi lo lắng cho những người sử dụng điện thoại thông minh, điện thoại di động, sửa chữa điện thoại trên toàn cầu !

Mua phụ kiện và sử dụng dịch vụ tại 3CEASY quý khách hàng sẽ được dịch vụ vượt ra khỏi địa phương, được phục vụ trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Bao gồm cả dịch vụ thay thế pin và màn hình điện thoại.