Tiên phong sản xuất ổ cắm điện thông minh, An toàn

Năm 2017 PISEN tiếp tục tiên phong sản xuất ổ cắm điện thông minh, an toàn tích hợp cổng sạc USB, và được tín nhiệm viết sách trắng chuẩn hóa ngành.

Ổ điện PISEN tích hợp cổng sạc USB an toàn, vật liệu chống cháy, đồng nguyên chất 0.66mm

Sản phẩm kèm theo gói bảo hiểm An toàn 2 triệu USD

 

3 ĐIỂM LỰA CHỌN Ổ CẮM ĐIỆN PISEN AN TOÀN